Comunitat Energètica Artà

L’energia 100% local i renovable, estalvia en la factura energètica cada mes.

La Cooperativa posa en marxa un projecte social amb molta energia! On tot són avantatges i moltes facilitats, vols saber com funciona?

Són agrupacions de persones, organitzacions o empreses que col·laboren per produir, distribuir i consumir energia obtinguda de fonts renovables com el sol, el vent o la biomassa. Aquests col·lectius impulsen la democratització de l’energia,

La Cooperativa posa en marxa un projecte social amb molta energia! On tot són avantatges i moltes facilitats, vols saber com funciona?

Són agrupacions de persones, organitzacions o empreses que col·laboren per produir, distribuir i consumir energia obtinguda de fonts renovables com el sol, el vent o la biomassa. Aquests col·lectius impulsen la democratització de l’energia, ja que permeten als ciutadans participar activament en la generació i gestió dels recursos energètics.

A més, les energies renovables contribueixen a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i a disminuir la dependència dels combustibles fòssils, amb un impacte positiu en la salut i el benestar de les persones.

ja que permeten als ciutadans participar activament en la generació i gestió dels recursos energètics.

A més, les energies renovables contribueixen a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i a disminuir la dependència dels combustibles fòssils, amb un impacte positiu en la salut i el benestar de les persones.

Gaudeix de tots els avantatges
Beneficis de la Comunitat Energètica

Mitjançant la promoció de l’ús d’energies renovables a nivell local, contribueix a disminuir la dependència de les fonts d’energia fòssil i a generar ocupació en el sector de les energies renovables.

Desenvolupament sostenible

Contribueix al desenvolupament sostenible promocionant l’ús d’energies renovables.

Seguretat energètica

Disminueix la vulnerabilitat davant de les interrupcions de subministrament elèctric.

Eficiència energètica

L’autoconsum compartit permet als membres de la comunitat utilitzar i compartir l’energia generada.

Creació d’ocupació local

La implementació, operació i manteniment d’infraestructures generen oportunitats d’ocupació.

Reducció de la pobresa energètica

Les comunitats energètiques poden reduir la demanda energètica i les despeses relacionades.