La Cooperativa d'Artà, és una cooperativa agrària fora ànim de lucre, ubicada dins el preciós municipi d'Artà.

Va ser fundada l’any 1979 amb l’associació inicial de 19 pagesos fundadors. Actualment, compta amb uns 70 socis amb dret a vot i uns 150 socis col·laboradors, tots units de forma voluntària per a la millora de les necessitats econòmiques del sector, com per la promoció d’accions socials i culturals del municipi i voltants.

La Cooperativa d’Artà, es regeix per la Llei de Cooperatives de les Illes Balears, on es marquen les directrius de propietat conjunta i gestió democràtica. Basant-se en valors com l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la igualtat, l’equitat i solidaritat. Com també, els valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat i vocació social.

Des de la fundació fins avui dia, la cooperativa no ha deixat de treballar sobre un mateix principi d’ajuda mútua, promoció de la cultura local, a aconseguir uns objectius generals; el treball associat a la iniciativa social, potenciant tot el tercer sector del municipi.

Un dels propòsits principals de la cooperativa, és el suport i impuls al sector primari local. Estimulant la creació de nous productors, com l’ajuda a la gent interessada en el manteniment i embelliment de la nostra terra. Oferint formació, serveis i productes estan destinats al desenvolupament local, com els valors solidaris i participatius cap als nostres ciutadans.

Facilitant la creació de productors com col·laborant amb ells, per tal d’aconseguir una major visibilitat i valoració dels productes locals i les nostres arrels, treballant juntament amb administracions públiques i privades per a la promoció del sector.

Actualment, la Cooperativa d’Artà té actius diferents projectes socials, que van des d’una millor valoració del camp, dels nostres productors i els valors del camp. Fins a projectes socials i mediambientals per la promoció de zones verdes, com una millor inclusió social de col·lectius desafavorits.

El nostre equip

Albert FerrerGerent

aferrer@cooperativaarta.com

Albert FerrerGerent

Maria ReyesResponsable financera i comptable

mreyes@cooperativaarta.com

Maria ReyesResponsable financera i comptable

Sebastià RieraResponsable compres i magatzem

sriera@cooperativaarta.com

Sebastià RieraResponsable compres i magatzem

Manolo BonninResponsable de la botiga i mercat

mbonnin@cooperativaarta.com

Manolo BonninResponsable de la botiga i mercat

Algunes de les marques que fan feina amb nosaltres