Els socis, treballadors i consell rector el cor de la Cooperativa Sant Salvador.

La Cooperativa sempre ha estat guiada per l'esperit del poble i dels mateixos socis i treballadors. Però el principal òrgan de gestió, administració, representació i govern de la societat cooperativa és el Consell de la Junta Rectora. El Consell està format per un president, un secretari, un tresorer, i varis vocals; sorgint els membres elegits de manera democrática en l'assemblea de socis de la cooperativa.