El magatzem dins l’antic cinema Oasis

Les instal·lacions actuals de la Cooperativa es troben en un lloc amb història en el municipi d’Artà. En els albors del segle XX, quan la zona de “Ses Forques” (la barriada on es troba situat el magatzem) encara no estava del tot urbanitzada, ja existia un saló de ball (envoltat de fora vila) allà on està situada la cooperativa. Primerament descobert a l’aire lliure, enfocat per la temporada estival, després fou cobert per poder suportar les inclemències de l’hivern.

A mitjan segle (concretament el 1953), el local fou habilitat com a cinema, iniciant una nova etapa, que duraria fins a principis dels anys 80, quan la irrupció del boom televisiu domèstic i altres formes d’oci arraconaren l’entusiasme del món del cinema.

Tancaren les seves portes com a cinema, i un cop adquirit per la cooperativa, obriren com a magatzem, començant a escriure’s així una nova pàgina en la història d’aquest emblemàtic lloc artanenc.